• You are here:
  • Home »
  • bi quyet hoc tu vung tieng anh

Tag Archives for " bi quyet hoc tu vung tieng anh "

Bí Quyết Nhớ Từ Vựng Lâu Sau Chỉ Một Lần Đọc

Liên tưởng người ăn lúa phun ra ná

Bạn đã từng có một mục tiêu “không tưởng”: thuộc 10,000 từ tiếng Anh trong 3 tháng chưa? Tôi thì đã có mục tiêu này và tính ra thì mỗi ngày cần xử >100 từ mới, và với tốc độ 3 phút/1 từ thì cần tới 5 giờ, chưa kể là học trước quên sau! […]

Continue reading