• You are here:
  • Home »
  • hoc cach dung ngu dieu tieng anh

Tag Archives for " hoc cach dung ngu dieu tieng anh "

Ngữ điệu trong tiếng anh

Bạn hãy thử tưởng tượng bạn đang hỏi con bạn: Do you like eat pizza?< Con gái bán trả lời: I like it= Bạn nghĩ con bạn có thích ăn pizza không? Đặc biệt tiếng anh lại là một ngôn ngữ mà người nói rất thích dùng ngữ điệu để thể hiện cảm xúc khác […]

Continue reading