• You are here:
  • Home »
  • ngu dieu tieng anh va tieng viet

Tag Archives for " ngu dieu tieng anh va tieng viet "

Ngữ điệu trong tiếng anh

Bạn hãy thử tưởng tượng bạn đang hỏi con bạn: Do you like eat pizza?< Con gái bán trả lời: I like it= Bạn nghĩ con bạn có thích ăn pizza không? Đặc biệt tiếng anh lại là một ngôn ngữ mà người nói rất thích dùng ngữ điệu để thể hiện cảm xúc khác […]

Continue reading